Garantie

  1. MONTUREN: 12-36 maanden KwaliteitsGarantie. Onze monturen genieten een ruime garantie, maar uiteraard alleen dan, als het verwijtbare fouten en gebreken betreft. Wij garanderen wel een goede kwaliteit, wij garanderen niet dat onze monturen onverwoestbaar zijn. Alle monturen zijn door gebruik immers onderhevig aan slijtage! De garantieperiode op monturen is afhankelijk van merk, type en materiaal. Meestal is dat 12 maanden, maar er zijn ook monturen met 24 of 36 maanden garantie. De ingangsdatum (datum van aankoop) staat vermeld op uw nota. Dit is de datum waarop uw bril (montuur en glazen) voor u gereed staat om bij ons af te halen. Mocht u de bril dus veel later ophalen, dan verkort u hiermee uw garantieperiode. De garantieperiode kan niet worden verlengd. Ook na vervangingen op grond van garantie eindigt de garantieperiode na die termijn. Uw nieuwe montuur is gedurende die periode gegarandeerd tegen alle fabricage- en/of montage-fouten, mits uw bril volledig is betaald.
  2. GLAZEN: 3 maanden GewenningsGarantie. Nieuwe schoenen moeten inlopen, en nieuwe glazen moeten ”inkijken”. Ontspannen kijken vraagt vaak een bepaalde gewenningstermijn. Hoelang die termijn zal zijn, is afhankelijk van diverse factoren, maar bovenal geldt: draag de bril continu!  Mocht u ondanks onze strenge controles niet aan uw nieuwe glazen kunnen wennen, dan zal eerst de oogmeting én uw bril nogmaals worden gecontroleerd. Als er, ondanks de zorgvuldige oogmeting en glaskeuze, zich toch klachten voordoen dan zullen wij na controle u zeker een alternatief bieden. Blijkt alles perfect, dan vervangen wij tóch uw glazen, op vertoon van uw nota & service-pas. U krijgt dan namelijk gratis een tweede paar (van een ander soort) met dezelfde sterkte. Wij nemen met niet minder genoegen dan een tevreden klant. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op compensatie van het prijsverschil. Om aanspraak op de GewenningsGarantie te kunnen maken, is het noodzakelijk om problemen bij de gewenning binnen 6 weken te melden. Een controle dient binnen 2 maanden na aanschaf te worden uitgevoerd, eventueel gevolgd door een tweede controle. Mocht u na overleg kiezen voor veel duurdere glazen, dan betaalt u slechts het prijsverschil.
  3. GLAZEN: 24 maanden KwaliteitsGarantie. Mochten de glazen ondanks onze hoge kwaliteitsnormen toch een manco vertonen, dan garandeert Schrijver Optiek een snelle en correcte afhandeling van eventuele klachten. Bij een terechte klacht, binnen 24 maanden na aankoop, ontvangt u hetzelfde type brillenglas met dezelfde sterkte ter vervanging. Laat uw bril in ieder geval door ons controleren in de 24ste maand, zodat wij eventuele sluimerende problemen (welke uzelf nog niet had ontdekt) kunnen oplossen, voordat deze garantie is verlopen!
  4. WIJZIGINGEN: De ogen van sommige personen blijven jaren stabiel. Bij andere mensen kunnen de ogen snel veranderen (door groei of door medische-, of andere oorzaken). Naast onze uitgebreide garantieregelingen hebt u als consument natuurlijk ook een gebruikersrisico. Voor zaken als gewone slijtage, ongelukjes of (soms snelle) wijzigingen van de sterkte van uw ogen, kunnen wij uiteraard niet garant staan.
  5. VERVANGING: Bij eventuele vervanging worden (zo mogelijk) altijd identieke onderdelen gebruikt: dus een identiek montuur, glazen van dezelfde sterkte, etc.  
  6. RESTITUTIE: De garantie geeft recht op vervanging tot een bedrag van maximaal de oorspronkelijke aanschafwaarde. Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk.
  7. SLIJTAGE: Schade door onoordeelkundig gebruik of gewone slijtage vallen uiteraard buiten deze garantie.
  8. PECHVOGELS: Naast bovengenoemde garantie wordt in het eerste jaar een extra pechvogel-garantie gegeven van 50% bij breuk, diefstal en bij verlies.
  9. DERDEN: Deze garanties gelden niet voor schadegevallen, die al door een derde zijn gedekt. (bv: een reis- of een w.a.-verzekering)
  10. SERVICE: Op zonnebrillen, aanbiedingsbrillen en  monturen uit de opruiming wordt wel service verleend,  maar geen garantie gegeven.