MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onderstaande stichtingen dragen wij een warm hart toe. Er zijn natuurlijk veel meer goede doelen. De onderstaande willen wij graag onder uw aandacht brengen:

Ziet u ook het belang in van goede verantwoorde hulp ?

Help dan ook onze medemens door deze stichtingen te steunen!!