Functionele Oogzorg Nederland

Uit onderzoek blijkt dat drie van de tien kinderen tussen de 6 en de 12 jaar alles niet optimaal zien!

Soms is het schoolbord wazig. Of het lezen in een boek wil niet lukken. Het komt ook veel voor dat de kinderen alles wel zien, maar dat ze hun ogen continu moeten instellen. En dat is best wel vermoeiend. Ook buiten school is goed zien belangrijk. Omdat ze heel snel kunnen veranderen word aangeraden om kinderogen een keer per jaar te laten controleren. In het verkeer  goed zien EN goed zichtbaar zijn, dat is minstens zo belangrijk.

Tot hun zesde jaar worden kinderogen nog regelmatig gecontroleerd door het consultatiebureau of de schoolarts. Maar ook in de bovenbouw of bij het voortgezet onderwijs kunnen kinderogen ongemerkt snel achteruitgaan.

Daarom is het belangrijk dat u naar een vertrouwd adres gaat. Want lang niet iedere opticien is deskundig genoeg om de ogen van uw kinderen vakkundig te meten.

Dhr. Olly Satour van de stichting FON –  “Functionele Oogzorg Nederland” is daar heel duidelijk over. “Ga niet naar willekeurige opticien of optiekketen. Vaak komen die niet op de juiste sterkte uit voor uw kind. Het gebeurde, dat een meisje bij een optiekketen een bril kreeg met een sterkte van Sf. -0.75 dioptie, terwijl ze Sf. +1.50 dioptrie moest hebben. Dus 2.25 dpt foute sterkte. En mocht de sterkte een keer kloppen, dan is er meestal niet voldoende deskundigheid om de juiste samenwerking van de beide ogen te controleren.”

“Want regelmatig krijgen kinderen het stempel opgeplakt van dyslexie, terwijl een opticien die echt verstand heeft van kinderogen en Functionele Oogzorg tot de ontdekking kwam dat de samenwerking van de ogen niet optimaal was. “Fixatie Disparatie” (FD) is een oogprobleem waarmee een eenvoudige opticien echt geen raad weet. Bij FD nemen de hersenen de twee beelden, niet correct als een stabiel enkelbeeld waar. Het gezichtscentrum wordt dan opgerekt tot een panum gebied, wat verschillende klachten kan opleveren. Een kind met FD heeft veel symptomen die lijken op de symptomen bij dyslexie.

Soms lijdt iemand zowel aan dyslexie als aan Fixatie Disparatie. Door het tegengaan van FD zal de dyslecticus de visuele informatie toch stabieler en meer ontspannen kunnen waarnemen. Daardoor kan hij of zij toch vaak beter functioneren.”

Iemand die alleen dyslectisch is zal met zijn dyslexie moeten leren omgaan. Een oogspecialist kan de problemen die gepaard gaan met dyslexie niet door middel van een bril of contactlenzen oplossen. Wat men wel kan vaststellen is of iemand werkelijk dyslexie heeft of last heeft van Fixatie Disparatie. Wat betreft het laatste kan er hulp binnen de eerste lijn van de oogzorg worden geboden, mits men naar de juiste opticien gaat.

Daarom stelde dhr. Satour in heel Nederland een netwerk samen van betere opticiens met verstand van kinderogen. Op de website van Functionele Oogzorg Nederland, http://www.info-fo.nl is een overzicht beschikbaar.

“Helaas komen bij reguliere controles bij het consultatiebureau lang niet alle oogproblemen boven water. Daarom zou ieder kind voor zijn 7de verjaardag eigenlijk een deskundig oogonderzoek moeten krijgen bij een Functionele Oogzorg Nederland deskundige opticien. In de regio Zwolle verwijzen wij altijd naar Schrijver Optiek in IJsselmuiden. Een deskundige 1ste klas, als het om (kinder)ogen gaat.”

“Ook voor mensen die te maken hebben met Whiplash en de ziekte van Menière en hierdoor niet goed kunnen functioneren kan een oogsamenwerkingsonderzoek bijzonder positief uitpakken.”

Dhr. Satour van Functionele Oogzorg Nederland kreeg in zijn jarenlange ervaring met kinderogen veel opmerkingen van kinderen die wezen op de noodzaak van een goede bril.FonLogo