Low vision

“als een bril u niet meer voldoende kan helpen”

Low Vision is een oogaandoening waarbij het zicht van een persoon ernstig verminderd is en niet gecorrigeerd kan worden met een bril, contactlenzen of andere optische hulpmiddelen. Deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld glaucoom, maculadegeneratie, diabetische retinopathie of aangeboren afwijkingen. Het beperkte zicht kan leiden tot ernstige belemmeringen in het dagelijks leven, zoals moeite met lezen, schrijven, herkennen van gezichten en het uitvoeren van dagelijkse taken. Hierdoor kan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van een persoon met Low Vision sterk afnemen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Bartiméus die zich inzetten om mensen met Low Vision te ondersteunen en te begeleiden. Bartiméus is een expertise-organisatie die gespecialiseerd is in dienstverlening aan mensen met een visuele beperking. Zij bieden zorg, onderwijs en ondersteuning op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele beperking. Dit geldt ook voor mensen met Low Vision. Bartiméus heeft een team van deskundigen op het gebied van Low Vision die samen met de persoon in kwestie kijken naar de mogelijkheden en oplossingen om het dagelijks leven zo optimaal mogelijk te laten verlopen.Eén van de diensten die Bartiméus biedt aan mensen met Low Vision is het Low Vision Spreekuur. Hier kunnen mensen terecht voor een uitgebreid onderzoek naar hun zichtproblemen. Tijdens dit spreekuur wordt er gekeken naar de oorzaak van de Low Vision en wordt er advies gegeven over de verschillende hulpmiddelen die beschikbaar zijn om het zicht te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld een speciale bril zijn met een sterkere vergroting, het gebruik van loepen of elektronische hulpmiddelen zoals een beeldschermloep of voorleesapparaat. Ook biedt Bartiméus begeleiding en trainingen aan om te leren omgaan met de hulpmiddelen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Naast het Low Vision Spreekuur biedt Bartiméus ook andere vormen van ondersteuning aan. Zo kunnen mensen met Low Vision terecht bij de Revalidatie-afdeling voor intensieve begeleiding en trainingen om hun zelfstandigheid en mobiliteit te vergroten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan groepstrainingen, waarbij mensen met Low Vision ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Ook biedt Bartiméus hulp bij de aanvraag van vergoedingen en subsidies voor hulpmiddelen en aanpassingen in huis.

Bartiméus zet zich daarnaast ook in voor de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking, waaronder ook mensen met Low Vision. Dit doen zij door bijvoorbeeld voorlichtingen te geven aan scholen, werkgevers en andere organisaties om bewustwording te creëren en het creëren van een toegankelijkere samenleving. Ook stimuleren zij de ontwikkeling van innovatieve hulpmiddelen en technologieën om het leven van mensen met Low Vision te verbeteren.

In Nederland zijn er naar schatting zo’n 300.000 mensen met Low Vision. Voor deze mensen kan Bartiméus een grote steun en hulp zijn in het omgaan met hun visuele beperking. Door hun expertise en persoonlijke aanpak biedt Bartiméus een veilige en vertrouwde omgeving waar mensen met Low Vision alle hulp en ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Zo zorgen zij ervoor dat deze mensen weer vol vertrouwen en zelfstandig deel kunnen nemen aan de maatschappij.